RIAn opiskelijakysely: Yli 60 % on kokenut oppimisen vaikeutuneen etäopetuksessa

Aleksi Nenonen (aleksi.nenonen a ria.fi), 4.1.2021

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry toteutti marraskuun lopussa opiskelijajäsenilleen suunnatun kyselyn liittyen korona-ajan opiskeluun. Kyselyssä esiin nousi kokemukset oppimisen vaikeutumisesta etäopetuksessa, sekä kokemus stressin lisääntymisestä korona-ajan opiskeluissa. Suhtautuminen etäopetukseen jakoi vastaajia. Suurimmat erot kokemuksissa olivat eri tutkintojen välillä.

”Vastauksista nähdään, miten etäopetukseen suhtautuminen hieman eroaa tutkintojen mukaan. Rakennusinsinööriopiskelijoiden kokemukset etäopetuksesta ovat selkeästi negatiivisemmat kuin rakennusarkkitehdeilla. Yhteistä kuitenkin oli, että suurin osa koki oppimisen vaikeutuneen ja stressin lisääntyneen”, toteaa RIAn opiskelijatoimikunta.

Kyselyn mukaan enemmistö vastaajista koki oppimisen vaikeutuneen, stressin lisääntyneen ja etäopetuksen työllistäneen normaalia enemmän. Vaikka kyselyn mukaan vain hyvin pienellä osalla on jäänyt suorittamatta kursseja koronan takia, on huolestuttavaa, jos opiskelijoiden yleinen hyvinvointi heikkenee.

”Ammattikorkeakoulujen tulisi varmistaa, että kaikki pysyvät mukana opinnossa korona-aikana ja sen jälkeen ja että korona-aikana mahdollisesti kertyneisiin ongelmiin saadaan apua”, muistuttaa opiskelijatoimikunta.

Kyselyn avovastauksissa nousee esille, että osan opettajista koetaan hallitsevan etäopetus, mutta on myös monia opettajia, joiden etäopetustaitoja ei pidetä riittävinä. Mielipiteet korona-ajan opetuksen järjestämisen onnistumisesta vaihtelee myös tutkinnoittain.

”On selvää, että korona-aikana ammattikorkeakoulut, opettajat ja opiskelijat ovat joutuneet ottamaan erittäin nopean digiloikan. Selkeästi siihen ei olla oltu aivan valmiita. Olisikin tärkeää, että nyt saaduista kokemuksista otetaan oppia ja etäopetukseen sekä sen käytäntöihin panostettaisiin kunnolla. Tämä olisi tärkeää myös tulevaisuuden kannalta, jos etäopetus tai erilaiset hybdrimallit lisääntyvät korona-ajan jälkeenkin”, sanoo RIAn opiskelija-asiantuntija Aleksi Nenonen.

Kysely toteutettiin marraskuun 2020 lopussa RIAn opiskelijajäsenille lähetetyllä sähköisellä lomakkeella. Kyselyyn vastasi 335 opiskelijaa.

Korona-ajan etäopiskelukyselyn tulokset
201 kt, päivitetty 23.12.2020