Opiskelijatoiminta

Keski-Suomen rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit K-S RIAn ry:n opiskelijajäseniä ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulussa rakennustekniikkaa opiskelevat opiskelijat. Kaikkiaan opiskelijajäseniä on RIAssa yhteensä noin 3000.

Toiminnasta ja tapahtumien järjestämisestä vastaa hallituksen opiskelijajäsenvastaava, joka toimii yhdessä hallituksen opiskelijajäsenen, opiskelijayhdyshenkilöiden ja RIA-liiton kanssa. Yhdyshenkilöt valitaan uusien opiskelijoiden info-tilaisuuksissa, pääsääntöisesti yksi kultakin luokalta. Tehtävään voi ryhtyä opintojen myöhemmissäkin vaiheissa.

Voit liittyä RIA-liittoon tästä Liity jäseneksi. RIA-liiton opiskelijajäsenyys on maksuton koko opiskeluajan!

Opiskelijajäsentapahtumat
K-S RIA järjestää opiskelijoille yhdessä yritysten kanssa erinäisiä tapahtumia. Aloittavien saunatilaisuudella on jo pitkät perinteet. RIA-infoja järjestetään vuosittain ensimmäiselle vuosikurssille. Yhdistys tukee myös mahdollisuuksiensa mukaan rakennusosaston opiskelijoiden omia tapahtumia. Lisäksi RIA-liitto järjestää valtakunnallisia opiskelijajäsenseminaareja ja -tapaamisia. Jyväskylän AMK:n opiskelijoille tiedotetaan opiskelijatapahtumista yhteyshenkilöiden välityksellä sekä sähköpostilla.

Varsinaisten jäsenten tapahtumat 
Opiskelijajäsenet voivat osallistua myös yhdistyksen varsinaisten jäsenten toimintaan, kuten koulutus-, urheilu- ja kulttuuritapahtumiin. Varsinaisten jäsenten tapahtumista tiedotetaan Rakennuslehdessä sekä näillä verkkosivuilla.

Muiden paikallisyhdistysten opiskelijajäsenet 
Tapahtumiin voivat osallistua myös muiden paikallisyhdistysten opiskelijajäsenet. Jos olet esimerkiksi työharjoittelussa, kesätöissä tai muuten vain vierailemassa toimialueellamme, olet tervetullut tapahtumiimme. Jos haluat tietoa K-S RIAn tapahtumista, etkä ole Jamkin opiskelija, ilmoita siitä opiskelijajäsenvastaavalle.

Hallituksen opiskelijajäsenvastaava
Irina Hirvonen: irina.hirvonen a arvobim.fi / 044 252 1552 (myös WhatsApp)