Esimerkillinen rialainen rakennuskohde

1970-80 lukujen vaihteessa esiintyi julkisuudessa lievää tyytymättömyyttä mm. asuntorakentamisen tarjonnan monotoonisuuteen ja epäkäytännöllisyyteen. Asiasta syntyikin kipakkaa mutta kuitenkin rakentavaa keskustelua myös lehtien palstoilla. Elettiin murroksen aikaa.

Keski-Suomen Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA halusi nostaa julkisuuteen rakentamisen laadussa hyviä, esimerkillisiä kohteita. Yhteistyötä tarjottiin muillekin yhdistyksille mutta kiinnostusta ei silloin ilmennyt. Tässä suhteessa olisi nyt toivottavaa, että esimerkillisen rakennuskohteen valinnan takana tulevaisuudessa olisivat kaikki keskisuomalaiset rakennusalan järjestöt!

Lähes 30 vuoden aikana on kunniakirjalla huomioitu useita erilaisia kohteita Keski-Suomesta.

K-S RIA julkisti ensimmäisen esimerkillisen rakennuskohteen vuonna 1982. Se oli Eila ja Lauri Laapotin Alatalo Laukaassa, omakotitalon peruskorjaus, jonka oli suunnitellut maatilahallituksen rakennustoimisto. Hirsirakenteisen talon oli alunperin suunnitellut arkkitehti Alvar Aalto 1923. 

Mainittakoon, että vuonna 1986 esimerkilliseksi kohteeksi valikoitui Ylistönmäen paineenkorotuspumppaamo. Rakennussuhdanteista johtuen kaikkina vuosina ei ole haluttu julkistaa esimerkillistä rakennuskohdetta. Vuonna 2010 esimerkilliseksi rakennuskohteeksi valittiin KOAS Ratapiha, joka nyttemmin on saanut pihalleen Samuli Alosen luoman taideteoksen.